Top

Hoofdbestuur

Mailadres algemeen   hsebestuur@hotmail.com

Voorzitter / Algemene zaken

Erdal Uygun 06-33472222

Vicevoorzitter / Algemene zaken
Kadir Irmak

Sekretaris
Mesut Yucesan  06-34566752
mesutyucesan@gmail.com

Penningmeester
Mucahid Oturak 06-41554600

Algemene Coördinator
Mehmet Top  06-54272264

Ledenadministratie
Wim v.d. Heuvel  06-55360150

Algemene Communicatie & Relaties
Arif Balci  06-55838507

Algemene Wedstrijdzaken
Wim v.d. Heuvel  06-55360150